DIVADELNÍ SOUBOR a LOUTKY

 

 

  Obsah:

 


"O Smolíčkovi ... nebo tak nějak". Vídeň, 26.6.2003

 

Dětský divadelní soubor
" Dividlo "

Něco ke vzniku a činnosti ...

U zrodu tohoto souboru v roce 1991 stála vychovatelka školní družiny Iva Mrkvičková a Mgr. Roman Tlapák, nově příchozí učitel na ZŠ do Krouny. Původně dramatický kroužek, zabývající se dramatizacemi drobnějších literárních předloh se přetvořil ve větší dětský kolektiv.


Potlesk na otevřené scéně - Vídeň, 26.6.2002

  Neobvyklý název souboru má divákům sdělit, že se mohou těšit na lecjaká překvapení. Hlavním prvkem , který se často v našich hrách objevuje je humor a občas z iniciativy našich herců nachystáme nějakou parodii ( velké show představení, plné tance, písniček, hraných vtipů).
Našim cílem není vychovávat budoucí herce, ale zejména obohatit nabídku volnočasových aktivit dětí na vesnické škole, rozvíjet jejich komunikativní a pohybové schopnosti, přiblížit jim divadelní zákulisí a v neposlední řadě obohatit značně chudou místní kulturu v obci.


Přehlídka "Pohádková sobota" v divadle K. Pippicha Chrudim. Soubor otevíral s představením
 "Zahrajem si na divadlo"

  Velkým problémem v našich počátcích byly prostory pro nácvik a vystupování. Kulturní zařízení v obci byla ve velmi špatném technickém stavu a ani nevyhovovala našim záměrům. Potřebovali jsme komornější a útulnější prostředí. Ke vzniku naší Malé scény přispěl náš dobrý nápad využít velké a prostorné chodby školy. Se souhlasem vedení jsme zde zbudovali ve velmi krátké době vlastní divadelní scénu s variabilním a demontovatelným jevištěm. Kapacita hlediště je asi 110 diváků. Postupně jsme získali finanční prostředky na zakoupení světel, výrobu světelného pultu a kvalitní zvukovou aparaturu ( technika je využívána pro další potřeby školy - diskotéky, dětská odpoledne, sportovní akce apod.).


"O pokažené vojně", divadlo K. Pippicha, Chrudim

  V minulých letech jsme také získali grant ministerstva na realizaci projektu " Školní divadlo ". Jednou z jeho náplní bylo uspořádání semináře tvořivé dramatiky pro učitele a vedoucí souborů okolních škol a také spolupodílení na organizování okresní divadelní přehlídky.
V každém školním roce nacvičíme jedno divadelní představení, které je zároveň rozlučkovým pro odcházející herce z devátého ročníku. Náš soubor mohou vidět nejen rodiče, prarodiče a další naši příznivci v Krouně, ale občas se účastníme okresních a regionálních přehlídek a někdy jsme zváni i do vzdálenějších koutů ( hosté přehlídky v Malých Svatoňovicích).
Nad fotografiemi často vzpomínáme na naše žáky - herce, kterých nám prošla rukama za devět let celá řada.
Hlavní údaje o souboru...
Vedení souboru : od roku 1994 je vedoucím Mgr. Roman Tlapák

Spolupracovníci: se souborem spolupracuje vychovatelka ŠD a Jitka Broulíková, kerá se stará o scénický tanec

Členové souboru:
členové se neustále obměňují, připravujeme alespoň seznam těch, kteří souborem za dobu jeho existence prošli.

Napsali o nás

Noviny Chrudimska:

 

Naši herci ve Vídni, 26.6.2003

Přehled některých představení ...
Princezna Lada
Ó Mauglí (vlastní úprava)
Jedničky má papoušek
Šíleně prolhaná princezna
Indické pohádky (vlastní úprava)
Tři pohádky o čertech ( autorské představení )
Dvě Maryčky - 2000
Zahrajem si na divadlo - 2001
O Smolíčkovi… nebo tak nějak - 2002
O kráse a štěstí – 2003

Čertovská show - 2003

5.12.2003 se představil DDS Dividlo ve spolupráci s Aerobikem s úsměvem v zábavném pořadu s názvem „Čertovská schow “. Zábavný program byl plný tance, scének a soutěží a pobavil nejen dětské, ale i dospělé publikum.

   

informace v našem archivu

další fotky

     
           
                 
                 
Čert to nemá nikdy lehké – 2004

12.-13. 4. 2004 Dividlo reprezentovalo školu i obec až v dalekém Slaném. Tamní 3 ZŠ zorganizovala divadelní přehlídku Slánské divadelní křižovatky a náš soubor byl mezi pozvanými. S představením „ Čert to nemá nikdy lehké “ se určitě neztratil.

   

informace v našem archivu

       
           
                 
                 

Rejža v rejži – 2005

Kachoralda – 2005

    informace v našem archivu

další fotky

     
                 
                 

Inferno – 2005

Odcházející deváťáci ze souboru předvedli své divadelní umění v představení „ Inferno“, které se skládá ze čtyř obrazů, kde vystupují bytosti ze světa tajemna, duchů a strašidel.

    informace v našem archivu

další fotky:
vodník
polednice
upír
ďábel

     
           
                 
                 

Big Mother – 2006

Parodie reality show Big Brother v představení s názvem „Big Mother“ ( Velká matka).

    informace v našem archivu

další fotky

     
           
                 
                 

Strašidlata – 2006

25. a 26.6. 2006 herci pro naši školu zahráli pohádku „Strašidlata“.
16.11. 2006 Dividlo hostovalo ve Skutči, kde hrálo pro místní seniory.
14.12. 2006 soubor přijal pozvání Osvětové besedy v Trhové Kamenici a zahrál „Strašidlata“ žákům a učitelům zdejší ZŠ a MŠ.

    informace v našem archivu

další fotky

     
           
                 
                 
Time Out Show - 2007

Ve spolupráci s Aerobikem s úsměvem Dividlo parodovalo televizní reklamy a pořady v soutěžním programu „Time Out Show “

   

informace v našem archivu

další fotky

     
           
                 
                 
Netradičně tradiční pohádky - 2007

V představení „ Netradičně tradiční pohádky“ jde o modernizaci pohádek O Sněhurce a O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém.

   

informace v našem archivu

další fotky

     
           
                 
                 

Chystáme ...
V roce 2008 uvede soubor dvě nové premiéry. Deváťáci připravují své absolventské představení s názvem „Cestovka Inkarna „ a celý soubor pak na sklonku školního roku uvede pohádku „ Strašpytel a krotitelka duchů “

Na začátek této stránky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
    KOLODĚJOVO   LOUTKOVÉ   DIVADLO    
                 


Loutka "starosta Ondra"
jak ho viděl loutkař ve věku 50 let

"Kolodějovo loutkové divadlo" při ZŠ Krouně přestavuje největší ucelenou sbírku originálních pohádkových loutek z dílny mistra
Jaroslava Koloděje.

Kolekce a název vznikly v roce 1996 takto:
V roce 1995 se Jaroslav Koloděj a ředitel ZŠ Krouna Pavel Ondra setkali v Severní Karolíně v USA při realizaci výstavy "Tisíc let české kultury". Tam vznikla myšlenka
a oba se dohodli.


Loutka "Koloděj"
jak se sám loutkař vidí ve věku 60 let

     
Přehlídka některých našich loutek:

       

       

       

       

Loutky jsou zatím využívány pro výuku dramatiky a v běžné vyučovací praxi při dramatizaci scén čtených pohádkových textů.

Záměrem je postupně vybudovat stabilní loutkové "Kolodějovo" divadlo a začít amatérsky hrát.

Další informace o loutkách Jaroslava Koloděje a o něm samotném najdete na
http://www.loutky.zde.cz

     

 

Na začátek této stránky