Navigace
DOMŮ
AKTUALITY
ARCHIV
FOTOGALERIE
WEBOVÁ KAMERA
KURZY
PROJEKTY
ŠKOLNÍ ČASOPIS
ŠKOLNÍ DIVADLO
ZŘIZOVATEL
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

KONTAKTY
HLEDÁNÍ na ZŠ Krouna
E-MAIL @zskrouna.cz

SMART Centrum
ŠKOLNÍ KNIHOVNA
BAKALÁŘI ZŠ Krouna
SmartClass Homework
spacer
Mapa :
spacer
Toplist :
spacer
Odkazy:
spacer
Zápisy z jednání školské rady
Přidal Přidal Josef Kyncl , 30. srpen 2016


Zápis z jednání ze dne 16.12.2019

Zápis z jednání ze dne 22.11.2019

Zápis z jednání ze dne 28.8.2019

Zápis z jednání ze dne 10.12.2018

Zápis z jednání ze dne 31.08.2018

Zápis z jednání ze dne 16.04.2018

Zápis z jednání ze dne 12.12.2017

Zápis z jednání ze dne 30.08.2017

Zápis z jednání ze dne 19.12.2016

Zápis z jednání ze dne 30.8.2016

Zápisy ze starších jednání - zde

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole a mateřské škole Krouna

Den konání: 16.12.2019

Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303

Přítomni: Mgr. M. Peňázová, Z. Skalová, M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl

 

Jedná se o řádné jednání školské rady, které svolal její předseda.

 

Program:

1) Schválení programu jednání:

- projednání plnění úkolů

- projednání návrhu rozpočtu právnické osoby na rok 2020

- projednání realizace ŠVP pro ZV „Základní škola č.j. ZŠKr/73/2016“

- informace o realizaci vzdělávacích projektů v r. 2019 a 2020

- informace o realizaci dotazníkového šetření „Mapa školy“ zadaného zřizovatelem

 

2) Z předchozích jednání nejsou žádné úkoly

 

3) Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na r. 2020 v následující struktuře:

a) provozní rozpočet školy

- školská rada bere na vědomí, že provozní rozpočet ZŠ a MŠ Krouna na r. 2020 byl Radou Obce Krouna a Zastupitelstvem  Obce Krouna schválen ve výši 2.340.000,- Kč, tj. o 200.000,- méně než na r. 2019.

b) rozpočet přímých NIV ze stát. rozpočtu

- školská rada bere na vědomí, že návrh tohoto rozpočtu na r. 2020 škola obdrží nejdříve v měsíci únoru 2020.

- bude se jednat o první rok financování přímých výdajů podle systému Phmaxů. Tato reforma financování podle informace ředitele školy dopadne negativně především na školy (tady i na ZŠ a MŠ Krouna), jejichž hospodaření s finančními prostředky podle původní metodiky (tj. na žáka) bylo přebytkové a umožňovalo lepší ohodnocení zaměstnanců.

 

4) Školská rada projednala dosavadní realizaci školního vzdělávacího programu „Základní škola, č.j. ZŠKr/73/2016“. Bez připomínek.

 

5) Školská rada projednala informací ředitele školy o realizaci vzdělávacích projektů v letech 2019 a 2020; ředitel školy zajistil pro  školu pokračování realizace projektu, které mj. umožňuje financování doučovacích bloků a dalších mimoškolních aktivit (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky, apod.), v přípravě je i projekt na podporu výuky plavání a v realizaci je projekt na zajištění obědů dětem ze sociálně slabých rodin.

 

6) Školská rada projednala informací ředitele školy o realizaci dotazníkového šetření „Mapa školy“ zadaného zřizovatelem; výstupy budou školské radě poskytnuty pro jejich projednání se zřizovatelem.

 

7) Schválení zápisu, všichni pro.

 

Podpisy členů:

Mgr. Miloslava Peňázová v.r.

Bc. Martin Vtípil, v.r.
 

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole a mateřské škole Krouna

Den konání: 22.11.2019

Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303

Přítomni: Mgr. M. Peňázová, Bc. M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl, Mgr. Lenka Beniačová, Ing. Jiří Socha

Omluvena: Z. Skalová,

 

Jedná se o mimořádné jednání školské rady, o které požádal ředitel školy.

 

Program:

1) Programu jednání:

- Projednání možností výuky Aj v ZŠ a MŠ Krouna

 

2) Školská rada projednala informace předložené ředitelem školy o možnostech realizace výuky Aj v ZŠ a MŠ Krouna.

 

3) Školská rada vyjádřila názor, že kombinace výuky AJ českým učitelem a rodilým mluvčím v poměru maximálně přínosném podle věku dítěte s ohledem na technické a provozní možnosti školy se v současné době jeví jako optimální řešení.

 

4) Schválení zápisu, všichni pro.

 

Podpisy členů:

Mgr. Miloslava Peňázová v.r.

Bc. Martin Vtípil, v.r.
 

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Krouna

Den konání: 28.08.2019

Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303

Přítomni: Mgr. M. Peňázová, Z. Skalová, M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl

 

Jedná se o řádné jednání školské rady, které svolal její předseda.

 

Program:

1) Schválení programu jednání:

- projednání uskutečňování ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinného od 1.9.2016

- projednání změn ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinných od 1.9.2019

- projednání výroční zprávy školy za šk. r. 2018/2019

- projednání plánované organizace šk.r. 2019/20

- diskuze

 

2) Školská rada projednala dosavadní uskutečňování ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinného od 1.9.2016. Bez připomínek.

 

3) Školská rada projednala změny ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinné od 1.9.2019. Bez připomínek.

 

4) Školská rada projednala výroční zprávu školy za šk. r. 2018/2019. Zpráva schválena, všichni pro.

 

5) Školská rada projednala plánovanou organizaci šk.r. 2019/20.

 

6) Schválení zápisu, všichni pro.

 

 

Podpisy členů:

Mgr. Miloslava Peňázová v.r.

Bc. Martin Vtípil, v.r.
Zdeňka Skalová v.r.

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Krouna

 

Den konání: 10.12.2018

Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303

Přítomni: Mgr. M. Peňázová, Z. Skalová, M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl

 

Jedná se o řádné jednání školské rady, které svolal její předseda.

 

Program:

1) Schválení programu jednání:

- projednání plnění úkolů

- projednání návrhu rozpočtu právnické osoby na rok 2019

- projednání realizace ŠVP pro ZV „Základní škola č.j. ZŠKr/73/2016“

- informace o realizaci vzdělávacích projektů v r. 2018 a 2019

- informace o opatřeních a nákladech  v souvislosti s GDPR

- projednání  způsobu údržby areálu školy v r. 2019 po přechodu p. Markuše pod Obecní úřad

 

2) Z předchozích jednání nejsou žádné úkoly

 

3) Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na r. 2018 v následující struktuře:

a) provozní rozpočet školy

- školská rada bere na vědomí, že provozní rozpočet ZŠ a MŠ Krouna na r. 2019 byl Radou Obce Krouna projednán a doporučen Zastupitelstvu  Obce Krouna ve výši 2.540.000,- Kč. Návrh rozpočtu předložený školou byl 2.772.000,- Kč. V tomto návrhu bylo 230.000,-  na plat zaměstnance na údržbu areálu školy a školky a přilehlých částí obce (p. Markuš). Dle vyjádření p. starosty obec v r. 2019 nepočítá s financováním  tohoto pracovníka prostřednictvím rozpočtu školy a p. Markuš bude zaměstnancem přímo obecního úřadu. Bez financování pracovníka údržby tak rozpočet doporučený Radou obce doporučený  odpovídá požadavku školy.

b) rozpočet přímých NIV ze stát. rozpočtu

- školská rada bere na vědomí, že návrh tohoto rozpočtu na r. 2019 škola obdrží nejdříve v měsíci únoru 2019.

- bude se jednat o poslední rok financovaný normativně na jednotky výkonu; od 1.1.2020 bude spuštěna reforma financování regionálního školství, která v případě ZŠ a MŠ Krouna podle propočtů ředitele školy přinese cca 10% snížení prostředků na platy pedagogů.

 

4) Školská rada projednala dosavadní realizaci školního vzdělávacího programu „Základní škola, č.j. ZŠKr/73/2016“. Bez připomínek.

 

5) Školská rada projednala informací ředitele školy o realizaci vzdělávacích projektů v letech 2018 a 2019; ředitel školy zajistil pro  školu realizaci 3 projektů, které mj. umožňují financování doučovacích bloků a dalších mimoškolních aktivit (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky, apod.). V jednání se zřizovatelem je i realizace projektu na vybudování venkovního výtahu v ZŠ.

 

6) Školská rada projednala informaci ředitele školy o realizaci opatření v souvislosti s GDPR a s tím spojených nákladech – jen v r. 2018 tato opatření školu vyšla na téměř 180.000,- Kč.

 

7) Školská rada projednala způsob úklidu a údržby areálu školy a školky po odchodu p. Markuše.

 

8) Schválení zápisu, všichni pro.

 

Podpisy členů:

Mgr. Miloslava Peňázová v.r.

Bc. Martin Vtípil, v.r.
Zdeňka Skalová v.r.

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Krouna

 

Den konání: 31.08.2018

Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303

Přítomni: Mgr. M. Peňázová, Z. Skalová, M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl

 

Jedná se o řádné jednání školské rady, které svolal její předseda.

 

Program:

1) Schválení programu jednání:

- projednání uskutečňování ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinného od 1.9.2016

- projednání změn ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinných od 1.9.2018

- projednání výroční zprávy školy za šk. r. 2017/2018

- projednání plánované organizace šk.r. 2017/18

- diskuze

2) Školská rada projednala dosavadní uskutečňování ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinného od 1.9.2016. Bez připomínek.

3) Školská rada projednala změny ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinné od 1.9.2018. Bez připomínek.

4) Školská rada projednala výroční zprávu školy za šk. r. 2017/2018. Zpráva schválena, všichni pro.

5) Školská rada projednala plánovanou organizaci šk.r. 2018/19.

6) V rámci diskuze projednáno Vlastní hodnocení školy za šk.r. 2015/16, 2016/17 a 2017/18 a Struktura vlastního hodnocení na roky 2018/19, 2019/20, 2020/21.

7) Schválení zápisu, všichni pro.

 

Podpisy členů:

Mgr. Miloslava Peňázová v.r.

Bc. Martin Vtípil, v.r.
Zdeňka Skalová v.r.

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Krouna

Den konání: 16.4.2018

Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303

Přítomni: Mgr. M. Peňázová, Z. Skalová, M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl

 

Jednalo se o mimořádné jednání školské rady svolané předsedou.

 

Program:

1) Schválení programu jednání:

- Projednání změn pravidel hodnocení žáků ZŠ platných od 1.5.2018

2) Z předchozích jednání nejsou žádné úkoly

3) Školská rada projednala a schválila pravidla hodnocení žáků ZŠ platná od 1.5.2018, bez připomínek, všichni pro.

4) Schválení zápisu, všichni pro.

 

 

Podpisy členů:

Mgr. Miloslava Peňázová v.r.

Bc. Martin Vtípil, v.r.
Zdeňka Skalová v.r.

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Krouna

 

Den konání: 12.12.2017

Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303

Přítomni: Mgr. M. Peňázová, Z. Skalová, M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl

 

Jednalo se o první jednání obměněné školské rady po řádných volbách do školské rady a svolal jej ředitel školy.

 

Program:

1) Schválení programu jednání:

- projednání plnění úkolů

- volba předsedy školské rady

- projednání jednacího řádu školské rady

- seznámení se náplní práce školské rady (§168 zákona 561/2004 Sb.)

- projednání návrhu rozpočtu právnické osoby na rok 2018

- projednání realizace ŠVP

 

2) Z předchozích jednání nejsou žádné úkoly

3) Předsedou školské rady byla zvolen pan Martin Vtípil, všichni pro.

4) Školská rada projednala jednací řád školské rady platný od 1.1.2012, nebyly navrženy žádné změny, jednání řád zůstává v platnosti bez změn, všichni pro.

5) Školská rada vzala na vědomí náplň své práce, která je daná § 168 zákona 561/2004 Sb.

6) Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na r. 2018 v následující struktuře:

a) provozní rozpočet školy

-  školská rada bere na vědomí, že provozní rozpočet ZŠ a MŠ Krouna na r. 2018 byl ZO schválen ve výši 2.426.000,- Kč, tj. dle požadavku ZŠ a MŠ Krouna.

b) rozpočet přímých neinvestičních výdajů ze stát. rozpočtu

-  školská rada bere na vědomí, že návrh tohoto rozpočtu na r. 2018 škola od KrÚ Pardubického kraje obdrží nejdříve v měsíci únoru 2018.

7) Školská rada projednala realizaci ŠVP ZŠ Krouna, bez připomínek.

8) Schválení zápisu, všichni pro.

            

 

Podpisy členů:

Mgr. Miloslava Peňázová v.r.

Bc. Martin Vtípil, v.r.
Zdeňka Skalová v.r.

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Krouna

 

Den konání: 30.08.2017

Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303

Přítomni: Mgr. M. Peňázová, Z. Skalová, M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl

 

Jedná se o řádné jednání školské rady, které svolala její předsedkyně.

 

Program:

1) Schválení programu jednání:

- projednání uskutečňování ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinného od 1.9.2016

- projednání změn ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinných od 1.9.2017

- projednání výroční zprávy školy za šk. r. 2016/2017

- projednání plánované organizace šk.r. 2017/18

- diskuze

 

2) Školská rada projednala dosavadní uskutečňování ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinného od 1.9.2016. Bez připomínek.

 

3) Školská rada projednala změny ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinné od 1.9.2017. Bez připomínek.

 

4) Školská rada projednala výroční zprávu školy za šk. r. 2016/2017. Zpráva schválena, všichni pro.

 

5) Školská rada projednala plánovanou organizaci šk.r. 2017/18.

 

6) V rámci diskuze projednány Koncepce rozvoje školy a Strategické cíle školy na období 2017 – 2020.

 

7) Schválení zápisu, všichni pro.

 

 

V Krouně dne 30.8.2017                             

 

Podpisy členů:

Mgr. Miloslava Peňázová v.r.

Bc. Martin Vtípil, v.r.
Zdeňka Skalová v.r.

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Krouna

Den konání: 19.12.2016

Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303

Přítomni: Mgr. M. Peňázová, Z. Skalová, M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl

 

Jedná se o řádné jednání školské rady, které svolala její předsedkyně.

 

Program:

1) Schválení programu jednání:

- projednání plnění úkolů

- projednání návrhu rozpočtu právnické osoby na rok 2017

- projednání realizace ŠVP pro ZV „Základní škola č.j. ZŠKr/73/2016“

- vyhodnocení realizace požadavku ČŠI na tzv. videohospitace

- informace o provedené inspekční činnosti ČŠI ve dnech 8.-9.12.2016  v oblasti „informační gramotnost“

 

2) Z předchozích jednání nejsou žádné úkoly

 

3) Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na r. 2017 v následující struktuře:

a) provozní rozpočet školy

- školská rada bere na vědomí, že provozní rozpočet ZŠ a MŠ Krouna na r. 2017 byl Zastupitelstvem Obce Krouna schválen ve výši 2.276.000,- Kč, tj. dle požadavku ZŠ a MŠ Krouna.

b) rozpočet přímých NIV ze stát. rozpočtu

- školská rada bere na vědomí, že návrh tohoto rozpočtu na r. 2017 škola obdrží nejdříve v měsíci únoru 2017.

 

4) Školská rada projednala dosavadní realizaci školního vzdělávacího programu „Základní škola, č.j. ZŠKr/73/2016“. Bez připomínek.

 

5) Školská rada projednala informací ředitele školy o dosavadní realizaci požadavku ČŠI na tzv. videohospitace. Technická realizace je velmi obtížná a uvedená forma kontrolní činnosti má nepříznivý vliv na průběh vyučovací hodiny.

 

6) Školská rada projednala informaci ředitele školy o provedené inspekční činnosti ČŠI ve dnech 8.-9.12.2016 v oblasti informační gramotnosti. ČŠI provedla celkem 11 hospitací na 2. stupni, při kterých zkoumala úroveň schopnosti práce s informacemi a s informačními technologiemi. Škola i jednotliví vyučující byli hodnoceni pozitivně, škola má ve zkoumané oblasti nadprůměrnou úroveň.

 

7) Schválení zápisu, všichni pro.

 

V Krouně dne 19.12.2016                             

 

Podpisy členů:

Mgr. Miloslava Peňázová v.r.

Bc. Martin Vtípil, v.r.
Zdeňka Skalová v.r.

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Krouna

Den konání: 30.08.2016

Místo: ZŠ Krouna, Krouna 303

Přítomni: Mgr. M. Peňázová, Z. Skalová, M. Vtípil, Mgr. J. Kyncl

 

Jedná se o řádné jednání školské rady, které svolala její předsedkyně.

 

Program:

1) Schválení programu jednání:

- projednání uskutečňování školních vzdělávacích programů včetně dodatků účinných do 31.12.2016 a ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinného od 1.9.2016

- projednání výroční zprávy školy za šk. r. 2015/2016

- projednání plánované organizace šk.r. 2016/17

- projednání školního řádu základní školy s platností od 1.9.2016

- projednání inspekční zprávy České školní inspekce

- diskuze

 

2) Školská rada projednala dosavadní uskutečňování školních vzdělávacích programů včetně dodatků účinných do 31.8.2016 a ŠVP Základní škola č.j. ZŠ Kr/73/2016 účinného od 1.9.2016. Bez připomínek.

 

3) Školská rada projednala výroční zprávu školy za šk. r. 2015/2016. Zpráva schválena, všichni pro.

 

4) Školská rada projednala plánovanou organizaci šk.r. 2016/17.

 

5) Školská rada projednala školní řád základní školy platný od 1.9.2016. Školní řád základní školy schválen, všichni pro.

 

6) Školská rada projednala inspekční zprávu České školní inspekce z 25.3.2016

 

7) V rámci diskuze projednány koncepční záměry ZŠ na období 2016-2019

 

8) Schválení zápisu, všichni pro.

 

V Krouně dne 30.8.2016  &


3287 Přečteno · Tisknout
Ukázka z fotogalerií


Recitační soutež - prosinec 2010
spacer
Meteostanice:
spacer
Anketa
Jaký je Váš názor na GDPR?
Od 25.5.2018 platí nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Jaký je Váš názor na jeho smysl?
Ano, souhlasím s jeho potřebností
Jak co, jak kdy, plošné uplatňování je ale nesmysl
Je to úplná pitomost a přinese jen další papírování
Vůbec netuším, o co se jedná
spacer
Kalendář událostí
Červen 2020
N Po Ú S Č S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
spacer
Dnes má svátek :
spacer
Hodiny
spacer
Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste heslo?
Nechte si poslat nové.
spacer