Školní krounský občasník *** Školní krounský občasník *** Školní krounský občasník *** Školní krounský občasník

   
Nadační fond Josefa Luxe


Česká spořitelna, a.s.
            OBSAH:   Stáhněte si náš časopis  
            Obsahová náplň     Stáhněte si náš časopis.    
    Statistika          
    Historie časopisu    
    Sponzoři        
    Financování  
    Ceny v soutěžích  
    Zajímavé rozhovory  
    Technika přípravy  
    Zahraniční spolupráce a partneři  
    Setkání školních časopisů  
    Projekt Školní časopisy proti drogám a rasizmu
    Výměnný pobyt  
       
      Zpět na ZŠ Krouna.      
                               
                               
                               

Historie časopisu

Školní časopis ŠKROB (Školní krounský občasník) vznikl v roce 1993 jako nápad žáků tehdejší osmé třídy. Patří tak mezi první školní časopisy v České republice vůbec. Začátky však nebyly vůbec jednoduché. Bylo nutné sbírat zkušenosti, učit se novinářskému řemeslu a samozřejmě také bojovat s okolím. Toto období (dalo by se možná chrakterizovat "proti všemu a proti všem") časopis zejména díky obrovskému zápalu tehdejších redaktorů přečkal a brzy získal pevné zázemí a podporu vedení školy. Postupem času se také ustálila grafická úprava i obsahová náplň časopisu a samozřejmě také organizace práce a struktura redakční rady. Materiální vybavení bylo v počátcích velmi skromné. Obyčejný textový editor a kopírka. Zlom nastal v roce 1995, kdy jsme uspěli v programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy EXTRA (z 3 úspěšných projektů v okresu Chrudim byly 2 z naší školy). Díky finanční dotaci jsme si pořídili slušný editor, scanner a další vybavení. Diktafonem a řezačkou pomohla velmi i škola. Další mezník naší práce nastal v roce 1997, kdy jsme získali silného sponzora - Kralovský pivovar Krušovice. Za dobu vydávání časopisu se v jeho redakční radě vystřídalo více než 45 dětí, zejména dívek. V roce 1998 byli zástupci naší redakční rady mezi 6 školními časopisy z celé republiky pozvanými na setkání s ministrem školství Janem Sokolem. V dubnu 1999 jsme uspořádali čtyřdenní celostátní setkání školních časopisů pod názvem "Školní časopisy proti drogám a rasizmu", kterého se zúčastnilo téměř 100 zástupců redakčních rad školních časopisů z celé republiky. Od téhož roku jsme byli zapojeni v internetovém časopisu COLOULESS NEWS, který však později pozastavil svoji činnost.
Další významný zlom v naší práci přišel v r. 2000, kdy se nám podařilo navázat slibné zahraniční kontakty. První byly vztahy se Sokolskou župou v Sydney v Austrálii a mnoha jejich členy, kterým náš časopis pravidelně zasíláme, a o pár měsíců později i partberství s vídeňskou českou Billinguale Sekundarschule Komensky, Wien. I díky geografické blízkosti s druhým jmenovaným partberem přerostly v roce 2001 první nesmělé kontakty ve čtyřdenní výměnný pobyt našich dětí ve Vídni (jaro 2001) a rakouských dětí v Krouně (září 2001). Přečíst si můžete bližší
informace a podrobnou reportáž. Již od počátku spolupráce jsme ale uskutečňovali společně řadu projektů. Anketu týkající se JE Temelín, literární práce vztahující se k budoucnosti lidstva a vztahů mezi národy, společné ankety o využívání volného času i o oblíbenosti vyučovacích předmětů a další. První krůčky podnikl také společný časopis obou škol, zprvu vydávaný jako příloha vlastních periodike se záměrem plnohodnotné verze v budoucnu. naše plány se nám ale nepodařilo naplnit a vzájemná spolupráce poněkud ochabla. O to intezivněji se ale rozvinula spolupráce s krajany v australském Sydney. Žáci tamní sobotní české školy používají náš časopis jako studijní materiál a navzájem se Sokolským Věstníkem v Sydney si otiskujeme zajímavé články.
V roce 2002 se Škrob přihlásil do celostátní soutěže o nejlepší školní časopis organizované
Nadačním fondem Josef Luxe. Přesto, že soutěž byla původně určena pouze pro časopisy středních škol, byli jsme, mimo soutěž, alespoň uznáním oceněni i my a v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsme převzali v prosinci 2002 symbolickou cenu.
V červnu 2003 nás přijala ministryně školství Petra Buzková a poskytla v prostorách MŠMT našim redaktorům obsáhlý rozhovor.
V roce 2003 jsme se opět přihlásili do soutěže o nejlepší školní časopis organizované
Nadačním fondem Josef Luxe, tentokrát organizované i pro základní školy a získali jsme první místo. Ocenění jsme přebírali v prosinci 2003 v reprezentačních prostorách Senátu Parlamentu ČR z rukou zástupců fondu Věry Luxové a Evy Rolečkové a za přítomnosti senátorky Zuzany Roithové.
Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil stejnou soutěž i pro rok 2004 a samozřejmě jsme se nemohli nepřihlásit. První místo jsme sice neobhájili, ale i druhé je krásné. Nad soutěž tentokrát přebral osobní patronát Ministr zahraničí České republiky Cyril Svoboda a v sídle ministerstva v Černínském paláci v Praze jsme z jeho rujou také cenu ve středu 10. listopadu 2004 přebírali.
Na jaře roku 2005 se Škrob také umístil mezi 10 nejlepšími školními časopisy základních škol v soutěži pořádané firmou RWE Transgas.
Vzhledem k časové zaneprázdněnosti dlouholetého vedoucího časopisu a od r. 2002 i ředitele školy Mgr. Josefa Kyncla došlo od září 2005 k výrazné obměně redakční rady a vedením časopisu byl pověřen Mgr. Petr Schmied. Tento krok přinesl do vývoje a směřování časopisu nový a pozitivní impuls. Ve Škrobu zůstalo vše, co bylo více než 13tiletým vydáváním ověřeno a co se osvědčilo a neživotaschopné rubriky byly nahrazeny novými. Časopis tak zůstal jedním ze dvou hlavních pilířů (spolu s DDS Dividlo) mimoškolní aktivity žáků krounské školy.

V roce 2013 školní časopis ŠKROB v soutěži o nejlepší školní časopis Pardubického kraje obsadil v kategorii základních škol 3. místo: Redaktoři Škrobu si cenu převzali na zahájení Bambiriády v areálu parku Střelnice v Chrudimi ve čtvrtek 23. května z rukou koordinátora soutěže pana Romana Málka a redaktorů Českého rozhlasu Pardubice a Pardubického deníku. Výborné umístění v této soutěži je o to cennější, že v porotě, která časopisy hodnotila, zasedli renomovaní redaktoři z výše jmenovaných médií.

 

 

 

 

Časopis ŠKROB tak postoupil do celostátního finále, kde se umístil mezi 10 nejlepšími časopisy základních škol celé České republiky.

Text z www stránek školy: Zástupci redakce školního časopisu Škrob, Mgr. Petr Schmied, Veronika Brožková, Tereza Lorencová a Simona Pešková, se v pondělí 2. prosince vydali do Brna na slavnostní vyhlášení soutěže Školní časopis roku 2013 České republiky. Naše cesta do celorepublikového finále vedla přes úspěch v krajském kole, ve kterém jsme se v květnu umístili na třetím místě. Do Brna se z celé České republiky probojovalo 30 školních časopisů ve třech kategoriích – školní časopis 1. stupně základní školy, časopis 1. a 2. stupně základní školy a časopis 2. stupně základní školy. (Soutěže se účastnilo téměř 300 školních časopisů.) Z nich byly odbornou porotou novinářů vybrány 3 nejlepší v dané kategorii. I když jsme na medailové místo nedosáhli, může nás těšit, že jsme se v naší kategorii dostali mezi zhruba deset nejlepších školních časopisů.

Velmi nás také potěšila cena poroty odborníků a novinářů, kterou náš časopis získal, a druhé místo v anketě zúčastněných redakcí, které jsme spolu s několika dalšími redakcemi obsadili. Náš časopis při hodnocení jednotlivých porotců obdržel velmi dobrých 62 bodů ze sta možných v kategoriích, v nichž se hodnotila obsahová a grafická stránka časopisu, titulní strana a celková úroveň časopisu.

Na tento úspěch školní časopis navázal i v roce 2014, kdy byl v kategorii základních škol vyhlášen nejlepším časopisem Pardubického kraje:
Text z www stránek školy:

Redaktoři školního časopisu Škrob vyrazili ve čtvrtek 22. května 2014 do Chrudimi, aby zde převzali ocenění Školní časopis Pardubického kraje 2014. Oficiální vyhlášení vítězů se konalo v parku Střelnice v rámci dvoudenní krajské Bambiriády. Po slavnostním ceremoniálu měli redaktoři možnost pobesedovat s organizátorem soutěže panem Romanem Málkem a také s jedním z porotců redaktorem Českého rozhlasu Pardubice Josefem Kopeckým.

 


 

 

 

 

Další fotografie najdete v naší fotogalerii 

 

 

 

Návrat na začátek této stránky. Návrat na obsah této stránky. Zpět na ZŠ Krouna.

 

Obsahová náplň

Z původních 8 stran "narostl" časopis na současných 24 až 32 stran. Každé číslo přináší zprávy z ředitelny, zprávy ze života školy, rozhovor s některou osobností celostátního nebo regionálního významu, hitparáda, ankety, průzkumy, soutěže, hádanky, vlastní názory, detektivky, úvahy, povídky, poezii, kvízy i hlavolamy.

Návrat na začátek této stránky. Návrat na obsah této stránky. Zpět na ZŠ Krouna.

 

Ocenění ŠKROBU

Ve středu 10. listopadu získal školní časopis ŠKROB pod vedením Mgr. Josefa Kyncla další významené ocenění. Po loňském vítězství jsme letost získali 2. místo v soutěži za nejlepší školní časopis České republiky:

Školní časopis Škrob dosáhl dalšího významného úspěchu. V soutěži o nejlepší školní časopis základních škol České republiky, kterou pravidelně organizuje Nadační fond Josefa Luxe (letos pod záštitou a osobní patronací ministra zahraničí Cyrila Svobody) získal 2. místo. V konkurenci 71 základních a středních škol z celé ČR si sice oproti loňsku o 1 příčku pohoršil, ale i tak jde o významný úspěch. Ocenění žáci převzali dne 10. 11. 2004 přímo z rukou ministra a to v reprezentačních prostorách Černínského paláce v Praze, kde ministerstvo zahraničí sídlí. Předávání cen byli přítomní i zástupci NFJL (Věra Luxová – předsedkyně fondu, Eva Rolečková – organizátorka soutěže, p. Kratochvíl – člen poroty). Součástí předávání byla i prohlídka paláce i bytu bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka, který zde skokem z okna za dosud nevyjasněných okolností zahynul v březnu 1948. Žákyně naší školy Kristýna Kynclová se jako jediná mohla posadit do křesla ministra. Ocenění bylo doprovázeno finanční dotací: 15.000,- Kč od NFJL a 15.000,- Kč od Pardubického kraje, který ve své působnosti tuto soutěž v rámci programu rozvoje etické výchovy také podporuje. Získané prostředky využijeme pro další rozvoj mediální výchovy v ZŠ Krouna.

A i tuto slavnostní cestu žáci - redaktoři využili k získávání dalšího materiálu a zpracovali anketu „vědomosti národa“, která bude v lednovém čísle časopisu.

 

Návrat na začátek této stránky. Návrat na obsah této stránky. Zpět na ZŠ Krouna.

 

 

Zahraniční spolupráce a zahraniční partneři

Za celou dobu vydávání našeho časopisu jsme navázali spolupráci s celou řadou škol a institucí. Mezi nimi nechybí ani ty zahraniční.

Gymnastic Association SOKOL Sydney, Australia

Souhrou náhod jsme se spojili s krajany žijícími v Austrálii. Spolupráce spočívá v pravidelné výměně našeho časopisu a sokolského Věstníku. S předsedou tamní Župy Sokolské panem Jiřím Jelínkem konzultujeme i možnost vzájemného zveřejňování materiálů. Velký ohlas u krajanů mělo otištění úvahy na téma co může člověka donutit odejít z vlasti, co tím získává a co tím ztrácí. Mladí lidé z rodin australští Čechů a Slováků by se zase měli zamyslet nad svým vztahem v rodné zemi svých rodičů či prarodičů. Předseda zmiňované Župy také při svém pobytu v České republice (v souvislosti s Všesokolským sletem) daroval našemu časopisu sponzorský příspěvek 1.000,- Kč.
V Austráli také spolupracujeme s časopisem vydávaným Stanislavem Brzobohatým - Bertonem.

 Biligvní škola Komenského ve Vídni, Rakousko

Velmi úzkou spolupráci jsme také navázali s Biligvní školou Komenského s českým vyučovacím jazykem ve Vídni. Výměnu našeho ŠKROBu a časopisu „Česká a slovenská Vídeň“, na kterém se vídeňská škola podílí, jsme v říjnu 2000 rozšířili o společnou anketu týkající se jaderné elektrárny Temelín. Náš časopis připravil otázky, na které budou odpovídat jak naši osmáci a deváťáci, tak i jejich vrstevníci ve Vídni. Výsledky si potom navzájem vyměníme. My je použijeme v našem časopisu, rakouští kolegové je využijí ve vídeňském krajanském časopisu. Zajímavé určitě bude, zda  rakouská mládež povazuje Temelín za tak velký problém mezi oběma zeměmi, jak jej prezentuji oficiální politici a zda v podobných záležitostech neměří dvojím metrem.
Anketní otázky a vyhodnocení odpovědí si můžete přečíst
zde . Další ankety a jejich výsledky najdete v číslech našeho časopisu, které si můžete stáhnout. V případě problémů s fonty nám napište o tištěnou verzi příslušného čísla. Rádi Vám ji zašleme.

Návrat na začátek této stránky. Návrat na obsah této stránky. Zpět na ZŠ Krouna.

 

 

Celostátní setkání školních časopisů

Ve dnech 28. dubna až 1. května 1999 zorganizoval ŠKROB pod názvem Školní časopisy proti drogám a rasizmu čtyřdenní celostátní setkání školních časopisů z celé České republiky. Zúčastnili se ho zástupci (z každé školy 2 žáci a 1 dospělý) redakčních rad z 24 školních časopisů. Práce žáků byla zorganizována do čtyž základních dílen (zabudování dané tematiky do školních časopisů, moc titulků, zdravý životní styl

a metody protidrogové prevence), redakčních výjezdů do zajímavých míst a měst v okolí, tvorby vlastního trička s protidrogovou tematikou. Obsahovala samozřejmě také kulturní (představení krounského školního divadelního souboru Dividlo), sportovní (turnaj v kopané a ve vybíjené) a společenské (pálení čarodějnic, návštěva Souboru lidových staveb Vysočina) vyžití.

Seznam zúčastněných škol

Masarykova ZŠ, Broumov         ZŠ Krouna
ZŠ Špičák I, Česká Lípa         ZŠ Ch.G. Masarykové, Lány
ZŠ Dobřany         ZŠ Lichnov u Nového Jičína
ZŠ Dolní Rožínka         Soukr. sport. ZŠ, Litvínov
ZŠ Resslova, ul., Hlinsko v. Č.         ZŠ Morašice u Litomyšle
ZŠ Jih, Hradec Králové         ZŠ Ivančická ul., Mor. Krumlov
ZŠ ul. dr. Malíka, Chrudim         ZŠ Poniklá
DDM Vikýř, Jablonec n. N.         ZŠ Vodňanská ul., Prachatice
ZŠ Mendelova, Karviná-Hranice         ZŠ Proseč u Skutče
ZŠ Klobouky u Brna         ZŠ Školní ul, Příbram
RSŠS, Kolín         ZŠ M. Kudeříkové, Strážnice
ZŠ Sportovní ul., Kostelec n. H.         ZŠ Sluneční ul., Šumperk
ZŠ Kostelec u Holešova          

Rozpočet setkání činil přibližně 130.000,- kč a účastníkům byly hrazeny náklady na ubytování, stravování a veškeré organizované činnosti. Většinu prostředků poskytl Školský úřad Chrudim, Obecní úřad krouna, Okresní úřad Chrudim a sponzoři, kterým v tomto případě dominovala Česká spořitelna.

Projekt Školní časopisy proti drogám a rasizmu

Setkání bylo pilotní akcí celého projektu se stejnojmenným názvem. Zúčastněné školy se totiž zavázaly, že ve svém okolí uspořádají podobná (třeba i kratší, ale obsahově stejná) setkání pro školy svého širšího okolí (několik okresů) a ty potom pro své nejbližší okolí (město, region). Tento "pavouk" by tak měl zasáhnout většinu radakčních rad školních časopisů a oslovit řádově desetitisíce potenciálních čtenářů školních časopisů. Vycházeli jsme přitom z myšlenky, že zmíněnou tematiku lze v časopisech zabudovat do povídek, anket, kvízů, detektivek, komiksů, her, atd., tedy forem, které jsou pro žáky mnohem přijatelnější než poučné mentorování pedagogů nebo rodičů. Bližší informace najdete zde.

Návrat na začátek této stránky. Návrat na obsah této stránky. Zpět na ZŠ Krouna.

 

 

 

Trochu statistiky

Čísel vydaných do dubna 2014 .................................................................................................. 105
Celkem stránek .................................................................................................2616
Počet čísel za školní rok .............................................................................................. 4 až 5
Rozsah jednoho čísla ............................................28 až 38 stran A4 zmenšených na A5
Náklad jednoho čísla .....................................................................................100 výtisků
Redakční rada ...........................................................................13 žáků + 1 učitel
Cena časopisu .........................................předplatné 25,- Kč/ rok (tj. 4 až 5 čísel)
   
   
Návrat na začátek této stránky. Návrat na obsah této stránky. Zpět na ZŠ Krouna.

 

 

Technika přípravy

Přibližně měsíc před vydáním čísla se redakční rada dohodne na hrubém obsahu. Členové si rozeberou jednotlivé úkoly (a někdy je u toho i dost veselo) a začnou na nich pracovat. Sami si je také obvykle přepisují do počítače. Nejdříve povídky, úvahy nebo básně, které nejsou tolik vázány na časovou aktuálnost. S blížícím se termínem vydání časopisu se doplňují ankety, průzkumy, atd. Když je většina materiálů již v počítači, následuje kontrola. Nejprve počítačová a potom ještě ruční. To mají na starost redaktoři "jedničkáři z češtiny". Současně s tím se kreslí, scannují a vkládají ilustrační obrázky a fotografie. Nakonec se stránky při tisku zmenší na formát A5. Strany s fotografiemi se všechny tisknou na laserové tiskárně, ostatní se potom kopírují. Příprava jednoho čísla tak trvá asi měsíc a představuje celkem dobrých 250 hodin práce.

Návrat na začátek této stránky. Návrat na obsah této stránky. Zpět na ZŠ Krouna.

 

Financování

Vydávání časopisu je financováno ze čtyř zdrojů. V letech 2004 až 2006 byly hlavním zdrojem příspěvky od Nadačního fondu Josefa Luxe a Pardubického kraje , druhým jsou materiální zdroje školy, třetím je výnos z předplatného časopisu (25,- Kč/rok) a čtvrtým jsou vlastní finance členů redakční rady. Získané prostředky jsou ukládány na účet ZŠ Krouna a odděleně se evidují příjmy a výdaje související se školním časopisem.

 

Sponzoři

Prvním jvýznamějším sponzorem časopisu byl až do jara roku 2000 Královský pivovar Krušovice. Díky pomoci a pochopení jeho představitelů jsme dosáhli úrovně, na jaké jsme. Patří jim proto obrovský dík nejen za nás - členy redakční rady, ale také za všechny naše čtenáře, které najdete i v jiných státech světa. Další, zejména mezinárodní aktivity (výměnný pobyt) jsme mohli realizovat jen díky obrovské pomoci ČEZ, a.s., zastoupená JE Temelín a Česká spořitelna, a.s..
Díky úspěchu v soutěži o nejlepší školní časopis základních škol organizované v roce 2003
Nadačním fondem Josefa Luxe a podpoře Pardubického kraje z programu rozvoje etické výchovy jsme se konečně zbavili finančních problémů a přestali vysávat školu.
Přesto i tyto zdroje jsou již také vyčerpány a proto se v současné době snažíme získat sponzora nového. Nabídnout můžeme propagaci na těchto internetových stránkách, na titulní straně našeho časopisu a jeho prostřednictvím ve spoustě subjektů u nás (Ministerstvo školství a školské úřady, Česká televize, TV NOVA, redakce některých novin) i v zahraničí (Sokolská župa australská v Sydney, Bilingvní škola Komenského ve Vídni). Máte-li tedy již dost čtení našich stránek a chcete-li nám pomoci, klikněte
zde. Dalšími drobnými sponzory jsou potom někteří rodiče žáků a příležitostně i jiné instituce.

Návrat na začátek této stránky. Návrat na obsah této stránky. Zpět na ZŠ Krouna.

 

 

Stáhněte si naše časopisy
Zde si můžete stáhnout několik našich posledních časopisů. V případě problémů s některými fonty nám napište. Pokud máte zájem o starší čísla, napište nám také. Pošleme Vám je.

Číslo

           

Soubor

           

Formát

   
červen 2014             cascer14.pdf (4,2 MB)             PDF    
duben 2014             casdub14.pdf (3,9 MB)             PDF    
únor 2014             casun14.pdf (4,0 MB)             PDF    
listopad 2013             caslist13.pdf (5,1 MB)             PDF    
červen 2013             cascer13.pdf (5,3 MB)             PDF    
květen 2013             caskve13.pdf (5,0 MB)             PDF    
únor 2013             casun13.pdf (5,0 MB)             PDF    
listopad 2012             caslist12.pdf (5,3 MB)             PDF    
červen 2012             cascer12.pdf (4,9 MB)             PDF    
květen 2012             caskve12.pdf (4,0 MB)             PDF    
únor 2012             casun12.pdf (4,7 MB)             PDF    
listopad 2011             caslist11.pdf (4,7 MB)             PDF    
červen 2011             cascer11.pdf (4,7 MB)             PDF    
květen 2011             caskve11.pdf (4,9 MB)             PDF    
únor 2011             casun11.pdf (2,7 MB)             PDF    
listopad 2010             caslist10.pdf (3,5 MB)             PDF    
červen 2010             cascer10.pdf (4,1 MB)             PDF    
květen 2010             caskve10.pdf (3,7 MB)             PDF    
březen 2010             casbre10.pdf (5,2 MB)             PDF    
prosinec 2009             caspro09.pdf (3,6 MB)             PDF    
červen 2009             cascer09.pdf (3,7 MB)             PDF    
duben 2009             casdub09.pdf (3,2 MB)             PDF    
únor 2009             casun09.pdf (2,3 MB)             PDF    
listopad 2008             caslist08.pdf (3,9 MB)             PDF    
červen 2008             cascer08.pdf (3,2 MB)             PDF    
duben 2008             casdub08.pdf (3,7 MB)             PDF    
  zvukový záznam (41MB) rozhovoru s Mgr. P. Pražákem - zde      
únor 2008             casun08.pdf (2,1 MB)             PDF    
listopad 2007             caslis07.pdf (4,0 MB)             PDF    
červen 2007             cascer07.pdf (6,5 MB)             PDF    
duben 2007             casdub07.pdf (5,4 MB)             PDF    
únor 2007             casun07.pdf (2,8 MB)             PDF    
listopad 2006             caslist06.pdf (2,32 MB)             PDF    
červen 2006             cascer06.pdf (4,08 MB)             PDF    
duben 2006             casdub06.pdf (1,92 MB)             PDF    
leden 2006             casled06.pdf (2,96 MB)             PDF    
listopad 2005             caslis05.pdf (2,13 MB)             PDF    
únor 2005             casun05.pdf (1,15 MB)             PDF    
listopad 2004             caslist04.pdf (1,53 MB)             PDF    
červen 2004             cascer04.zip (491 kB)             Word    
březen 2004             casbre04.zip (296 kB)             Word    
leden 2004             casled04.zip (364 kB)             Word    
listopad 2003             caslist03.zip (812 kB)             Word    
červen 2003             cascer03.zip (533 kB)             Word    
březen 2003             casbre03.zip (316 kB)             Word    
leden 2003             casled03.zip (243 kB)             Word    
listopad 2002             caslis02.zip (207 kB)             Word    
červen 2002             cascer02.zip (289 kB)             Word    
květen 2002             caskve02.zip (386 kB)             Word    
duben 2002             casdub02.zip (384 kB)             Word    
leden 2002             casled02.zip (208 kB)             Word    
listopad 2001             caslist01.zip (304 kB)             Word    
červen 2001             cascer01.zip (260 kB)             Word    
květen 2001             caskve01.zip (168 kB)             Word    
únor 2001             casun01.zip (347 kB)             Word    
prosinec 2000             caspro00.zip (145 kB)             Word    
říjen 2000             casrij00.zip (76 kB)             Word    
červen 2000             cascer00.zip (87 kB)             Word    
květen 2000             caskve00.zip (245 kB)             Word